Sohbet

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı

07.11.2014      Prof.Dr. Fügen Berkay “Dünya’da ve Türkiye’de Sosyoloji”

21.11.2014      Prof. Dr. Orhan Türkdoğan “Türkiye’nin Günümüz Toplumsal Sorunları”

05.12.2014      Prof. Dr. Mustafa Erkal “Neden Sosyoloji Öğrenimine İhtiyaç Var?”

27.02.2015      Prof.Dr. Birsen Gökçe “Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Alan Araştırmalarının Başlaması, Gelişimi ve Bugünkü Durumu”         

13.03.2015      Prof.Dr. Özer Ozankaya “Türk Devrimi Örneğinde Toplubilimsel Yönetimin Yaşamda Uygulanışı: Emile Durkleim’ın Etkisi”

27.03.2015      Prof. Dr. Korkut Tuna “Sosyolojinin Ortaya Çıkış Koşulları ve Türkiye’ye Gelişi”

10.04.2015      Prof. Dr. Esin Küntay “Toplum Değişme-Güncel Gelişmeler ve Sorunlar:Sosyal Araştırmanın Önemi”

15.05.2015      Prof. Dr. Yakın Ertürk “İnsan Hakları Paradigması ve Sosyoloji”

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı

04.11.2015      “Oyun” isimli belgeselin gösterimi Bölüm Başkanının moderatörlüğünde

11.11.2015      Prof. Dr. Tülay Uğuzman “UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine Kayıtlı Bir Türk Geleneği: Geleneksel Sohbet Toplantıları/Yaren Teşkilatı”

18.11.2015      Araş. Gör. Oğuzcan Karakaya “Gençlerde Suç Korkusu”

25.11.2015      Yrd. Doç. Dr. Türkan Fırıncı Orman “Moderniteye Geçiş Sürecinde Çocuk Oyun Parkları: Bulgaristan Örneği”

02.12.2015      Yrd. Doç. Dr. Çiçek Coşkun “Bir Türk Filmi ‘Gelin’ ve Bir Tunus Filmi ‘Aziza’: İki Ülkenin Modernleşme Süreçleri”

09.12.2015      Yrd. Doç. Dr. Emek Kepenek “Dijital Oyunlara Sosyolojik Bir Bakış”

16.12.2015      Yrd. Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu “Kanser Hastalarının Hastalıkla Başa Çıkma Mekanizmaları: Sosyolojik Bir Analiz”

23.12.2015      Prof.Dr. Tülay Uğuzman “Çanakkale Çevresinde Yapılan “Köy Hayırları” Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

24.02.2016      Prof. Dr. Mustafa Gündüz “Özgür Olmak”

02.03.2016      Yrd. Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu-Arş. Gör. Oğuzcan Karakaya “DEXTER Dizisindeki Seri Katil ve Toplumsal Cinsiyet Meselesi”

09.03.2016      Prof. Dr. Rahmi Yağbasan “Anılarla Akademik Yaşam Mücadelesi”

16.03.2016      Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı “Türkiye’de Sosyoloji Okumanın Serüveni (Kuşaklar-Alışkanlıklar-Yeni Yönelimler)

23.03.2016      Prof. Dr. Ülker Gürkan “Sosyoloji ve Hukukun Kesişme Noktası-Hukuk Sosyolojisi”

13.04.2016      Yrd. Doç. Dr. Çiçek Coşkun “Türkiye’de Sosyal Değişim ve Türk Sineması”

27.04.2016      Prof. Dr. Mustafa Kuru “Evrimin Bir Kanıtı Olarak Adaptasyon (Canlıların Ortama Uyumu)”

04.05.2016      Prof. Dr. Bahattin Akşit “Teori ve Metot İlişkileri Çerçevesinde Sosyolojide Alan Araştırmaları(m)”

11.05.2016      Prof. Dr. Timur Karaçay “GANDHI Şiddete Karşı “Sevgi Gücü” ile Güneşin Batmadığı İmparatorluğu Dize Getiren Adam”

18.05.2016      Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy “Tarih-Toplum Bilimler Üzerine Felsefi Soruşturmalar”

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı

19.10.2016      Prof. Dr. Yakup Kepenek "Türkiye'nin Ekonomik ve Toplumsal Değişimi"

02.11.2016      Prof. Dr. Hayriye Erbaş "Türkiye'den Çığır Açan Ama Yok Sayılan Bir Sosyolog: Behice Boran ve Sosyolojisi"

30.11.2016      Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam "Engellilik Tartışmalarında Sosyolojinin Önemi: Engellilik Sosyolojisi"

14.12.2016      Prof. Dr. Süleyman Sencer Ayata "Toplumsal Tabakalaşma ve Siyasal Davranış"

08.03.2017      "Made in Dagenham/Kadının Fendi" film gösterimi

22.03.2017      Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu "Sosyolojik Hayal Gücü Herkese Gereklidir: Sosyolojinin Disiplinlerarası Bilime Katkısı"

05.04.2017      Doç. Dr. Mustafa Şen "Sosyal Bilimlerin İmkanı Olarak Duygular Sosyolojisi"

19.04.2017      Prof. Dr. Mustafa Orçan "Sosyolojik Açıdan 21. Yüzyılda Şehir Politikaları"

03.05.2017      Prof. Dr. İhsan Sezal "Neden Sosyoloji: Bilimleriçi Bir Yolculuk”

16.05.2017      Doç. Dr. Serdar Sağlam "Tarihi ve Toplumsal Boyutlarıyla Karikatür"